Skoven som kulstoflager

SIMULERINGER

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
45 minutter

Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de sammenligner de forskellige scenarier og finder forskelle og ligheder.
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne bruger simuleringerne som modeller til forståelse og forklaring, og når de forholder sig til forskelle på model og virkelighed
  • Eleverne arbejder med kommunikationskompetence, når de formulerer sammenhænge mellem ændringer i skovene over tid og kulstoflagringen
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer forskellige slags skove til kulstoflagring og naturbaserede løsninger til gavn for klimaet.