Skoven som kulstoflager

SIMULERINGER
Arbejdsspørgsmål
 1. Gå fra år 0 og 20 år frem i tiden.

  a) Beskriv kort forskellene på de tre skove ud fra billederne.

  b) Skift visning til GRAF: Beskriv kort, hvad der er sket med kulstoflagrene i de tre skove fra år 0 til år 20.

  c) Forklar hvorfor der er sket ændringer i kulstoflageret i de tre skove.

  d) Hvad betyder det i forhold til klimaet?

 2. Vælg selv hvor langt frem i tiden, I vil gå, fx 60 eller 100 år. Svar på de samme spørgsmål:

  a) Beskriv kort forskellene på de tre skove ud fra billederne.

  b) Skift visning til GRAF: Hvad er der sket med kulstoflagrene i de tre skove?

  c) Hvad betyder det i forhold til klimaet?

 3. Find eksempler, hvor der er fældet træ.

  a) Hvad betyder det for skovens lager af kulstof?

  b) Hvilken betydning har det for klimaet, hvad træet bliver brugt til efter fældningen?

 4. Gå 120 år frem i tiden. Kan I se nogle mønstre i de tre forskellige søjlediagrammer?

 5. Hvad kan modellerne vise om naturbaserede løsninger? Hvordan får man bedst lagret kulstof i skoven?

 6. Hvilken type skov er jeres lokale skov? Hvordan ser jeres skov mon ud om 120 år? Hvorfor det?