Undervisning i de naturbaserede løsninger

ARTIKEL

6 gode grunde til at undervise i naturbaserede løsninger

Aktualitet: Begrebet naturbaserede løsninger er stort og på vej til at blive endnu større, både internationalt og herhjemme. Vær på forkant i undervisningen og klæd eleverne på i forhold til viden, debat og stillingtagen.

Kendt stof på nye måder: Centrale stofområder som kulstofkredsløbet, drivhuseffekten og fotosyntese sættes i spil på ny frem for at der tilføjes ekstra stofområder i undervisningen. Mulighed for at aktualisere, konkretisere og skærpe den eksisterende faglige fortælling.

Ægte tværfaglighed: Rummer kernestof og relevans i forhold til alle tre naturfag og viser, at forskningen går på tværs af faggrænser. Oplagt som fællesfaglige fokusområder.

Forskningsbasering: Tydeliggør behovet for løsninger, der bygger på viden, sætter fokus på metoder til at generere viden og samarbejde mellem forskellige forskningsfelter. Forskning inden for området står stærkt i Danmark.

Konkret og undersøgelsesbaseret: Mange muligheder for elevernes egne feltundersøgelser og praktiske aktiviteter i den nære natur. Når begreberne om udledning af CO2 og binding af kulstof knyttes til helt konkrete undersøgelser og oplevelser, giver det mulighed for at koble egne erfaringer med abstrakt klimateori.

Klimapædagogisk: Giver mulighed for undervisning, der både peger på valg og dilemmaer og giver eleverne håb og handlemuligheder. Med naturbaserede løsninger er der noget, vi kan gøre her og nu, som har positive konsekvenser på flere fronter end klimaudfordringerne – men det kræver viden, vilje og valg.