Vandets klarhed

MODEL OG UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
45 min

Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de vælger undersøgelsesmåde og/eller designer egen undersøgelse af vandets klarhed og indsamler data. De kan øve sig på undersøgelsessystematik, variabelkontrol og metodekritik
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne laver en model af vandsøjlen, som de skal bruge til undersøgelse af vandets klarhed. Modellerne kan bruges som afsæt til faglige forklaringer, men eleverne kan også vurdere egne modeller og deres muligheder og begrænsninger
  • Eleverne arbejder med kommunikationskompetence, når de anvender fagbegreber og bruger modellerne som udgangspunkt for faglige forklaringer
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer deres model og undersøgelse af vandets klarhed til betingelserne for udbredelse af ålegræs og dermed for øget kulstoflagring, havmiljø og biodiversitet