Kend forskel på skov

UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
45 minutter

Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de undersøger billeder af forskellige skove for at kategorisere dem.
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne bruger modeller (tegninger) til forståelse og når de sammenligner modellerne med fotos af virkelige skove.
  • Eleverne arbejder med kommunikationskompetence, når diskuterer kendetegn og bruger fagsprog og fagord som fx rodkage og træruin.
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer skovenes træer til kulstoflagring og naturbaserede løsninger til gavn for klimaet.