Kvadrater på kysten

UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
45 min

Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de systematisk kortlægger fordelingen af opskyllet ålegræs, afprøver forskellige metoder og er metodekritiske
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne afbilder deres kortlægning
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne sætter fordelingen af opskyllet ålegræs på stranden i relation til ålegræsset i havet