Feltfigurer af ålegræs

LAV MODELLER
figure icon

Model af en havbund, hvor ålegræsset trives. Dyrelivet er illustreret med muslinger og krabber mellem ålegræs og tang.

Model af en havbund, hvor ålegræsset trives. Dyrelivet er illustreret med muslinger og krabber mellem ålegræs og tang.

figure icon

Samme scenarie, hvor ålegræsset er næsten forsvundet, og krabber og muslinger ligger døde med bunden i vejret.

Samme scenarie, hvor ålegræsset er næsten forsvundet, og krabber og muslinger ligger døde med bunden i vejret.

figure icon

En anden feltfigur, der viser forskellige nedbrydningsgrader af ålegræs: fra friske, grønne blade til mørke og rådnende blade.

En anden feltfigur, der viser forskellige nedbrydningsgrader af ålegræs: fra friske, grønne blade til mørke og rådnende blade.

Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de finder, udvælger og undersøger naturgenstande og sorterer dem efter forskellige kriterier.
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne bruger naturgenstande til at fremstille modeller og bruge dem til at udtrykke, hvad de ved på forskellige måder. Eleverne kan få udvidet deres ideer om hvordan naturfaglige modeller kan se ud.
  • Eleverne arbejder med kommunikationskompetence, når diskuterer de kendetegn, egenskaber, forskelle og ligheder, der kan vises med feltfigurerne, og når de bruger fagsprog og fagord i løbet af indsamlings- og formidlingsprocessen.
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer de konkrete naturgentande og deres egne modeller til de faglige begreber om ålegræs som naturbaseret løsning.