Påvis kulstof og CO₂

UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klassetrin

Varighed
2 lektioner

Kompetencer
  • Eleverne bruger undersøgelseskompetence når de indsamler og undersøger materialet, laver dataopsamling og måske opstiller forventninger/hypoteser
  • Kommunikationskompetence kommer i spil, når eleverne præsenterer deres faglige forståelse og viden med afsæt i fotos og med brug af fagbegreber
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne kobler deres undersøgelser af konkret materiale fra den lokale skov med deres viden om udledning af CO2 , kulstoflagring i skov og naturbaserede klimaløsninger