Hvor gammel er jeres skov?

UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9.klasse

Varighed
45 minutter

Kompetencer
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne bruger modeller i form af de digitale kort
  • Eleverne får styrket undersøgelseskompetence, når de indsamler data fra de forskellige kort
  • Eleverne arbejder med perspektiveringskompetence, når de forbinder deres viden fra kortene med egne erfaringer fra den lokale skov og kobler det til arealanvendelse og naturbaserede løsninger
  • Kommunikationskompetence kan styrkes alt efter lærerens valg af resultatformidling