Arter, gener og økosystemer

SÆRNUMMER AF BIOFAG

Biodiversitet handler om livet på Jorden i alle sine former: Arterne, deres genetiske sammensætning og de økosystemer, som de er en del af. Biodiversitet er mangfoldigheden af liv på disse tre niveauer, og de interaktioner, som påvirker niveauerne på kryds og tværs i tid og rum.

Dette særnummer af Biofag er en introduktion til biodiversitet som fagligt begreb, og indholdet dækker:

  • Biodiversitetsbegrebets definition og historie
  • Sydamerikas tropiske bjergregioner, hvor den største biodiversitet på landjorden findes
  • Forskning i biodiversitet
  • Biodiversitet i dansk skov
  • En holistisk forståelse af biodiversitet

Udgivelsen er skrevet i samarbejde mellem biodiversitetsforskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet og biologilærere fra Foreningen af Danske Biologer (FaDB).

Du kan læse eller downloade særnummeret her.