Ålegræs og næringsstoffer

SIMULERINGER
Kompetencer
  • Eleverne får trænet undersøgelseskompetence, når de sammenligner de forskellige scenarier og finder forskelle og ligheder
  • Modelleringskompetence styrkes, når eleverne bruger simuleringerne som modeller til forståelse og forklaring, og når de forholder sig til forskelle på model og virkelighed
  • Eleverne arbejder med kommunikationskompetence, når de formulerer sammenhænge mellem ændringer af næringsstofkoncentration og havmiljø, ålegræs og binding af kulstof
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer de forskellige scenarier med mulighederne for ålegræs som naturbaseret løsning til gavn for både biodiversitet og havmiljø