black checkmark

Ålegræs som naturbaseret løsning

Fag
Naturfag

Antal normalsider
6,7


Video: Professor Marianne Holmer fortæller om ålegræssets mange vigtige funktioner.

Sejltur i gummibåd ved Horsens Fjord, hvor man kan se udbredelsen af ålegræs under vandet. Videooptagelse: Troels Lange.

figure icon

Ålegræs er et vigtigt leve- og skjulested for forskellige dyr. Foto: Troels Lange.

Ålegræs er et vigtigt leve- og skjulested for forskellige dyr. Foto: Troels Lange.

Forsker Rune Steinfurth planter ålegræs ud på lavt vand ved Sellerup Strand i Vejle Fjord. Videooptagelse: Troels Lange.