Ålegræs og næringsstoffer

SIMULERINGER
Arbejdsspørgsmål
 1. Beskriv startbilledet (i midten)
  a) Hvor vokser der ålegræs?
  b) Hvordan ser ålegræsset ud?
  c) Hvordan ser vandet ud på forskellige dybder?
 2. Gå til næste model med flere næringsstoffer
  a) Hvilke forskelle kan I se på vandet, ålegræsset og havbunden i forhold til startbilledet?
  b) Hvordan hænger forskellene sammen med flere næringsstoffer i vandet?
  c) Forudse, hvordan det vil se ud på billedet med endnu flere næringsstoffer.
 3. Gå til modellen med flest næringsstoffer.
  a) Beskriv, hvad I kan se på billedet.
  b) Forklar hvordan denne situation hænger sammen med mange næringsstoffer i vandet.
 4. Gå tilbage til midten og derfra til modellen med lidt færre næringsstoffer.
  a) Hvilke forskelle kan I se på vandet, ålegræsset og havbunden i forhold til startbilledet?
  b) Hvordan hænger forskellene sammen med færre næringsstof i vandet?
  c) Forudse, hvordan det vil se ud på billedet med endnu færre næringsstoffer
 5.  Gå til modellen med færrest næringsstoffer.
  a) Hvor vokser der ålegræs?
  b) Hvordan ser ålegræsset ud?
  c) Hvordan ser vandet ud på forskellige dybder?
 6. Klik på boksen for at få vist kulstoflagring på modellerne.
  Hvad kan modellerne vise om naturbaserede løsninger og kulstoflagring?
 7. Hvad tænker I om dyrelivet i de forskellige modeller?
 8. Hvilken model tror I jeres lokale strand ligner? Hvorfor?
 9. Hvad kan man gøre for at få et havmiljø, der ligner modellen færrest næringsstoffer?