Ålegræs og næringsstoffer

SIMULERINGER
Arbejdsspørgsmål
 1. Beskriv startbilledet (i midten)
  a) Hvor vokser der ålegræs?
  b) Hvordan ser ålegræsset ud? Trives det?
  c) Hvor meget lys når ned til bunden ved forskellige dybder?
 2. Gå til en af de to trin med flere næringsstoffer (til højre for midten)
  a) Hvilke forskelle kan I se på vandet, ålegræsset og havbunden i forhold til startbilledet?
  b) Hvor meget lys når ned til bunden ved forskellige dybder?
  c) Hvordan hænger forskellene sammen med flere næringsstoffer i vandet? Brug gerne modellen nedenfor til jeres forklaringer
 3. Gå til en af de to modeller med færre næringsstoffer (til venstre for midten)
  a) Hvilke forskelle kan I se på vandet, ålegræsset og havbunden i forhold til startbilledet?
  b) Hvor meget lys når ned til bunden ved forskellige dybder?
  c) Hvordan hænger forskellene sammen med færre næringsstof i vandet? Brug gerne modellen nedenfor til jeres forklaringer
 4. Hvad tænker I om muligheder for dyreliv, fx fisk, muslinger og søstjerner, i de forskellige modeller?
 5. Hvilken model synes I jeres lokale strand ligner? Hvordan kan I se det?
 6. Hvad kan man gøre for at få et havmiljø som modellen med få næringsstoffer?
 7. Hvilket havmiljø ville I gerne have ved jeres lokale strand? Hvorfor?