Små og store stammer

BYG MODELLER

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
45 minutter

Kompetencer
  • Modelleringskompetencen styrkes, når eleverne konstruerer modeller og bruger dem til at forklare sammenhæng mellem omkreds og rumfang, og når de sammenligner den meget forenklede model med virkeligheden.
  • Eleverne bruger kommunikationskompetence, når de formidler med brug af fagsprog og fagord som fx kulstoflager, omkreds og rumfang, og når de bruger modellerne til formidling.
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne relaterer skovenes træer til kulstoflagring og naturbaserede løsninger til gavn for klimaet.