Påvis kulstof i ålegræs

UNDERSØGELSE

Fag
Naturfag

Klassetrin
7.-9. klasse

Varighed
20-30 min

Kompetencer
  • Eleverne bruger undersøgelseskompetence, når de indsamler og undersøger materialet, laver dataopsamling og måske opstiller forventninger/hypoteser
  • Kommunikationskompetence kommer i spil, når eleverne præsenterer deres faglige forståelse og viden med afsæt i fotos og med brug af fagbegreber
  • Perspektiveringskompetence styrkes, når eleverne kobler deres undersøgelser af konkret materiale fra den lokale strand med deres viden om udledning af CO2, kulstoflagring og naturbaserede klimaløsninger